IMO – Tehlikeli Madde Kodları

Örnek: Tehlike işaretleri, havai fişekler, fünyeler, TNT, dinamit, nitrogliserin

Alev vexplosivese ısıya (güneş ışığı dahil) maruz bırakma.
Şok (düşme, devrilme) ve sürtünmeye maruz bırakma.
İlgili talimatlara göre diğer yüklerden ayrı tut.
1.1 Kitlesel patlamaya neden olabilecek maddeler ve mallar

1.2 Kitlesel patlamaya neden olmayan ancak projeksiyon tehlikesi olan madde ve mallar
1.3 Kitlesel patlamaya neden olmayan ancak yangın ve hafif patlama yada hafif projeksiyon  tehlikesi olan madde ve mallar
1.4 Belirgin bir tehlike arz etmeyen küçük çaplı yangın ve projeksiyon  tehlikesi olan madde ve mallar
1.5 Kitlesel patlamaya neden olabilecek çok hassas madde ve mallar

1.6 Kitlesel patlamaya neden olmayan çok hassas madde ve mallar

Alev ve ısıya (güneş ışığı dahil) maruz bırakma. Yük ile temas etme ve yükün gazını soluma.
Havalandır ve yetkili personeli rüzgar üstünde tut.

gazlar-1

2.1 Yanıcı Gazlar (Flammable gas)
Örnek: Gaz kartuşları, Gazlı çakmaklar, Aerosoller (yanıcı) vb.

 

 

gazlar-2

2.2 Yanıcı ve Zehirli Özelliği Olmayan Gazlar (Non-Flammable Gases)
Örnek: Yangın söndürücüler, Sıkıştırılmış oksijen, Amonyak çözeltileri, Aerosoller
(yanıcı olmayan),soğutucu gazlar, Nitrojen ile soğutulan sıvılar


gazlar-32.3 Zehirleyici Gazlar (Poisonous Gases)
Örnek: Carbonmonoksit, Etilen oksit, Ammonia çözeltileri Carbon monoxide, Ethylene oxide,
Amonyak çözeltileri,

sivi-1Örnek: Gazolin, Boya, Mürekkep, Parfüm, Kerosen, Alkol,Yapıştırıcılar, vb. Alev ve ısıya (güneş ışığı dahil) maruz bırakma. Yük ile temas etme ve yükün gazını soluma.  Havalandır ve rüzgar üstünde dur. İlgili talimatlara göre yanıcılardan uzak tut.

KENDİNDEN PARLAYICI MADDELER; SU İLE TEMAS HALİNDE YANICI GAZ MEYDANA GETİREN MADDELER

kati1 4.1 Yanıcı Katılar  (Flammable solids which are easily ignited and readily combustible)
Örnek: Kibrit, Selüloit, Yanıcı metal tozu, İşlenmemiş fosfor, Sülfür, vb.
Alev ve ısıya (güneş ışığı dahil) maruz bırakma. Şok (düşme, devrilme) ve sürtünmeye maruz
bırakma. Yük ile temas etme ve yükün gazını soluma. İlgili talimatlara göre yanıcılardan
uzak tut. Kendikendine yanabilir. İzole et ve sürekli gözetim altında tut.
kati24.2 Kendiliğinden parlayıcı maddeler  (Spontaneously combustible substances)
Örnek:Karbon ile etkileşime geçen maddeler, Sodyum sülfit, Metal katalizörler, vb.
Alev ve ısıya (güneş ışığı dahil) maruz bırakma. İlgili talimatlara göre yanıcılardan uzak tut. Kendi kendine yanabilir.İzole et ve sürekli gözetim altında tut.


kati34.3
Suyla temas halinde yanıcı gaz meydana getiren maddeler (Substances which emit a flammable gas when wet or react violently with water)
Örnek:  Kalsiyum, Kalsiyum karbid, Magnezyum alaşımlarının tozu, Baryum, Alkali metal alaşımları vb.
Su ile temas ettirme. Alev ve ısıya (güneş ışığı dahil) maruz bırakma.
İlgili talimatlara göre yanıcılardan uzak tut. Kendikendine yanabilir. İzole et ve sürekli gözetim altında tut.

oksitleyici-15.1 Oksitleyiciler
Örnek: Oksijen üreten kimyasallar, Sodyum klorat, Sulu hidrojen peroksit çözeltileri,
Amonyum nitrat bazlı gübreler vb.
Alev ve ısıya (güneş ışığı dahil) maruz bırakma. İlgili talimatlara göre yanıcılardan uzak tut.
oksitleyici-25.2 Organik peroksidler
Örnek:  Metil etil keton peroksit vb.
Alev ve ısıya (güneş ışığı dahil) maruz bırakma. İlgili talimatlara göre yanıcılardan uzak tut.

zehirli-16.1 Zehirli Maddeler(Substances which are liable to cause death or serious injury to human health if inhaled, swallowed or by skin absorption)
Örnek:  Böcek ilaçları, Dezenfekte ediciler, Kumaş boyası, Cıva bileşikleri, Tıbbi malzemeler vb.
Rüzgar yönüne dikkat et ve yükün gazını/tozunu/kirini soluma. Diğer yüklerden (özellikle yiyecek maddelerinden) uzak tut.

zehirli-26.2 Bulaşıcı Maddeler (Biohazardous substances)
Örnek: Bakteriler, Virüsler, Tıbbi atıklar vb.
İnsanlardan ve diğer yüklerden (özellikle yiyecek maddelerinden) uzak tut.
Yükün bulunduğu alanı kordona al ve ilgili talimatlara göre hareket et.

radyoaktiflerÖrnek: Uranyum, platinyum, Radyonükleer maddeler Dokunma ve yükün yakınında bulunma. Yükün bulunduğu alanı kordona al ve otoritelerin talimatlarına göre hareket et.
Mümkün olduğunca radyoaktif maddelerden uzak dur. Eğer radyoaktif madde ile temas ettiysen, ellerini hafif deterjanlı su ile yıka. Eğer giyeceklerin radyoaktif maddelere temas ederse, giyeceklerini çıkart, polietilen bir torbaya koy ve diğer eşyalardan ayır.

asindirici-maddelerÖrnek:Sulu piller, Sülfürik asit, Hidroklorik asit, Asetik asit, Sodyum hidroksit çözeltisi,
Galyum, Cıva, vb.
İnsanlardan ve diğer yüklerden uzak tut.

diger-tehlikeliÖrnek: İçten yanmalı cihazlar, Motorlar vb.,
kuru buz, Mıknatıslanmış Maddeler, Polimer bilyeler
İlgili risklere göre önlem al. İnsanlardan ve diğer yüklerden uzak tut.